Člen skupiny ENETIQA

Chytrá Rezidence LiveWell

Chytrá energie pro bytový komplex LiveWell je součástí širší technologické Vize chytrý dům, která přináší elektřinu přímo z vaší čtvrti, s garancí výhodné ceny a přehledem aktuální spotřeby.

Více informací

Zodpovědná energie

 

Kombinovaná výroba

Společnost IROMEZ s.r.o. vyrábí tepelnou a elektrickou energii kombinovaně. Jednou z nových cest k nalezení stabilnější ceny energií může být právě kombinovaná, tedy kogenerační výroba. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla znamená výrobu energií při které je palivo využito až na 90 %. Tato moderní výroba energie šetří finanční prostředky a životní prostředí.

Centrální výroba

Výroba energií v centrálních zdrojích je pravidelně kontrolována státními orgány. Veškerá centrální produkce tepla v centrálních výtopnách je regulována a monitorována státními úřady. Oproti malým zdrojům či lokálním topeništím jsou tak všechny společnosti povinny dbát na ochranu životního prostředí, a to jak při samotné výrobě, tak i při zpracování odpadů.

Výroba tepla z biomasy

Biomasa se řadí mezi obnovitelné zdroje energie a je jedním z nejekologičtějších paliv dostupných v České republice. Biomasa má zanedbatelnou koncentraci SO2 ve spalinách a neutrální bilanci CO2.  Výhodou využití biomasy k výrobě energií je nejen možnost ekologické likvidace dřevních odpadů, ale i ochrana životního prostředí.

Odstávka není plánována

Všichni zákazníci dostávají teplo i teplou vodu v garantované kvalitě. Pro informace o dodávkách ve Vašem objektu volejte Dispečink výroby tepla – viz níže.

 

banner_mvv_online

IRO_banner_levnejsi_teplo_2017

 

iro_banner

Pro zákazníky

Dispečink výroby tepla
služba non-stop
telefonek 565 323 995
telefonek 602 229 926

Čerpací stanice
U Agrostroje 1412, areál kotelny K2
otevírací doba:
po-čt:       8.00 – 17.00 hod
pá:           8.00 – 19.00 hod
so:           8.00 – 11.00 hod

telefonek 565 326 647, 602 187 276
GPS: 49°25’26.018″N, 15°13’15.668″E

Prodej dřevěných briket
U Agrostroje 1412, areál kotelny K2
prodej:
po-čt:      8.00 – 17.00 hod
pá:          8.00 – 19.00 hod
so:          8.00 – 11.00 hod

telefonek 565 326 647, 602 187 276
GPS: 49°25’26.018″N, 15°13’15.668″E

MVV newsletter

mvv-news-2022-04-banner

Jak se k nám dostanete?

imgMap_iromez